Фондация “Подобри” стартира кампанията по набиране на членове за работна група “Младежки активисти за промяна”| “Youth Changemakers”

Фондация “Подобри” стартира прием на кандидатури за участие в новата инициатива “Младежки Активисти За Промяна” (“Youth Changemakers”). Инициативата има за цел да насърчи работната група от младежи да изготви нова младежка стратегия на Община Шумен за развитие на младите хора за периода 2024 – 2030 година. 

Какво да очаквате? 

Младите хора имат възможността да оформят бъдещето на своята общност! В рамките на двудневно обучение, което ще се проведе в периода от 17 до 19 ноември, 20 участника ще се запознаят с основните практики за изготвяне на младежки политика и стратегия. Обучението ще включва тематични семинари, презентации и лекции, предоставени от експерти в областта на младежката политика – Д-р Лилия Еленкова (доктор по политически науки) и Стефан Георгиев (социолог и старши обучител).

Какво следва след обучението? 

Работата по подготовката на стратегическия документ ще продължи до юли 2024 година. Очаква се, че този документ ще определи основните приоритети и цели за развитие на младежта в Шумен през периода 2024 – 2030 г. 

Как можете да се включите?

Прием на кандидатури се осъществява за младежи на възраст между 16 и 29 години, които живеят в Община Шумен. Крайният срок за кандидатстване е 29-ти октомври 2023 година. 

Партньорство и финансиране 

Проектът на Фондация “Подобри” се реализира в партньорство с Община Шумен, Общинския младежки съвет на Шумен и е финансиран по програма Еразъм+ КД1 с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

 За повече информация относно официалния брифинг и условията за кандидатстване, моля, посетете уебсайта на Фондация “Подобри”. Следете възможностите, които ви очакват и бъдете част от промяната! 💪🌟

Повече информация от официалния брифинг можете да научите тук: