Облагородяваме природен парк “Шуменско плато”

През месец март ви разказахме за старта на проекта “Зелена академия”, който поради възникналата извънредна обстановка от COVID-19 бе отложен за по-добри времена. В проекта обаче бяха замислени и дейности извън класната стая, които за наша радост успяхме да осъществим в края на месец октомври.

Съвместно с нашите партньори от ПП “Шуменско плато” на 24.10.2020 г. организирахме акция по реновиране на инвалидната пътека на територията на парка, която е от изключително значение при осигуряването на равен достъп на хора със зрителни увреждания до природата. В резултат от вандалски прояви, през последните години, алеята в гората е ставала обект на многократни деструктивни дейности, в резултат от които специалните табла с браилов текст бяха разрушени. Греди от специалния парапет, служещ за ориентир на незрящите, липсваха или бяха счупени.

Осъзнавайки значението и важността на това пространство, доброволческият екип на фондация “Подобри” се залови с облагородяването на пространството. Доброволците заедно със служителите на природния парк се трудиха рамо до рамо, поставяйки нови информационни табели с брайлов текст, обозначаващи дървесните видове. Поправиха голяма част от парапета по пътеката и боядисаха корозиралите спортни съоръжения в гората.

Въпреки противоепидемиологичните ограничения и невъзможността за организиране на занятия в клас, продължаваме да работим активно по осъществяването на инициативи на открито. Проектът “Зелена академия” е изцяло финансиран от TELUS България, които всяка година спонсорират социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектът „Зелена академия“ на фондация “Подобри” цели да покаже на подрастващите колко ценна е нашата природа и да породи любов и загриженост към нея.