Обучителен Семинар: Младежки Активисти за Промяна

“Младежки активисти за промяна” започна първият обучителен семинар “Младежка визия за Шумен” с фокус върху настоящето и бъдещето на Община Шумен. Събитието привлече над 25 представители на младежки среди, организации и работилници, които се обединиха с цел изготвяне на нова младежка стратегия за Шумен. 

Участниците дискутираха и даваха предложения за средата, в която искат да се развиват, и как биха искали да изглеждат град и община Шумен след 10 години. 

“Работим по таза кауза от 5 години и вярваме, че това е правилния подход, който ще ни доведе до крайната цел, а именно – един по-добър Шумен.”

Петър Бодуров,
председател на НПО Подобри

Важни аспекти на обучението включваха анализ на текущите нужди, предоставяне на възможности и стимулиране на диалога за създаване на конкретни стратегии за подобрение на младежката общност в региона. 

Обсъждаха се, които кои са младите хора на община Шумен, къде можем да ги видим и кои са пространствата където се събират, с какви предизвикателства се сблъскват те и от какви възможности имат нужда.

Семинарът беше изключително вдъхновяващо събитие за мен, обединяващо готини хора и страхотна идея. Стефан и Лили бяха невероятни лектори, които създадоха приятелска обстановка, в която прекарахме страхотно време, но и научихме много. Този опит ме вдъхнови и ми се струва като стъпка в правилната посока за подкрепа и развитие на младежките инициативи в Шумен.

Филип Стаменков,
Предприемач в сферата на визуалното изкуство

Следваща стъпка по проекта ще бъде информациonната работилницa със заинтересовани страни “Визия за Шумен”, която ще се проведе на 17 Януари. 

Всички тези събития не биха възможни без съдействието на нашите партньори от Общински младежки съвет – Шумен и Община Шумен както и финансовата подкрепа на Европейски съюз и в частност програмата “Еразъм+’, координирана и администрирана от Център за развитие на човешките ресурсите (ЦРЧР).