Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен

Фондация „Подобри“ стартира работа по нов мащабен проект, касаещ позитивното трансформиране на местните младежки политики на територията на гр. Шумен за следващите 6 години. Новият проект „Youth changemakers“ (Младежки активисти за промяна) е резултат от повече от две години планиране, проучване и консултиране на идеята с експерти от България и чужбина. Целта е изготвянето на нов стратегически документ, който отразява и адресира актуалните нужди на младото население в Шумен пред местната власт. Реализирането на проекта ясно отразява основната цел на фондация „Подобри“, а именно създаването на една по-добра и приобщаваща среда за развитие на младежите в община Шумен.

За начало на проекта на 1. август се проведе брифинг пред местни медии, когато екипът сподели подробно целите и структурата на проектните дейности, които ще предхождат изработването на нова стратегия за развитие на младите хора в община Шумен. Концепцията на проекта бе представена от председателя на фондация „Подобри“ Петър Бодуров, зам.-кмета по култура и младежки дейности Найден Косев, председателя на Общинския младежки съвет в Шумен Моника Стефанова и социолога Стефан Георгиев, в ролята си на експерт по проекта. 

Документът е планирано да бъде изготвен до юли 2024 година и ще набележи конкретни нужди на младежката общност, както и области за подобрение, които местната власт да вземе предвид при създаването на нови младежки политики . По стратегическия документ ще работи група, съставена от представители на активни местни организации, работещи с и за младежи, както и млади хора, живеещи в общината. Работната група ще бъде в състав от 20 участници, които ще преминат обучение преди да стартират работа по събиране на данни от младежите в областта, чрез които ще бъдат очертани техните проблеми, нужди и идеи за развитие на Шумен. Експерти ще работят по обобщаването на резултатите и ще изготвят крайния стратегически документ. В изготвянето на младежката стратегия основен координатор е фондация „Подобри“, а партньори Община Шумен, Общински младежки съвет и неправителствени организации, действащи в града. Експерт по проекта е Стефан Георгиев, социолог и политолог, с дълги години опит при разработването и провежда обучителни програми, тренинги и семинари в България и страни от ЕС, насочени към действащи младежки лидери, младежки работници и доброволци. 

Работата по подготовката на стратегическия документ продължава през следващите 12 месеца, като очакванията са след неговото приемане да очертае основните приоритети и цели за развитие на младежта в Шумен за периода от 2024 – 2030 г.

Проектът на фондация „Подобри“ се осъществява в партньорство с Община Шумен, Общински младежки съвет Шумен и е финансиран по програма Еразъм+ КД1 с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Повече информация от официалния брифинг можете да научите тук: