Тренинг курс в Айдовшчина през погледа на Александър

Александър участва в тренинг курс по програмата “Еразъм+” на тема “Role of the local youth councils in EU countries, който се проведе в Айдовшчина, Словения през 2021 г.

“Еразъм+” е програма на ЕС, която дава възможност на младите хора да се обучават, докато пътуват из Европа.

“Еразъм ни учи на солидарност, толерантност, изгражда мостове между различни култури и създава приятелства. Еразъм оформя нас, а ние оформяме бъдещето на Европа – обединени, заедно, единни в многообразието!”

1. Какво те впечатли най-много в самото място?

Нещото, което най-много ме впечатли в Словения беше подредеността на държавата и нивото, до което са се развили. Също така младежката работа процъфтява. Всичко това, съчетано с невероятната им природа, прави Словения една малка Утопия!

2. Какво ново научи по време на проекта?

“По време на проекта развих ключови умения за младежката работа, като работа в екип, застъпничество, научих повече и за това какво представляват младежките центрове, как се управляват и оформят пространствата им.

3. Как ще помогнат придобитите умения за твоето развитие?

“Нещата, които научих, бяха много специфични и биха ми помогнали в бъдещето ми развитие като младежки работник, но най-важното, което всеки един от нас научава на един такъв обмен е, че ние всичко сме деца на Европа и наближава краят на ерата “Аз съм българин и не ми трябва нищо друго или аз съм румънец, там съм роден и никога няма да изляза от страната си”. Научаваме, че скоро “Еразъм поколението” ще завладее обществото и свободата на словото, себеизразяването и човешките права ще бъдат висша ценност, а патриотизмът повече няма да ни пречи в това да осъзнаваме, че всички сме равни. Придобитите умения ми помагат в ежедневната ми работа в подкрепа на младежта.

4. Кой беше първият ти Еразъм проект, в който участва?

“Първият ми Еразъм проект беше отново в Словения, но през 2018 в Ракичан.

5. На кого би препоръчал тази програма?

“Препоръчвам Еразъм на всички, които са загубили себе си и искат да се преоткрият.

6. Какво послание ще оставиш на тези, които искат да пътуват ?

“Желанието да пътуваме, е желание да преоткриваме различни култури и себе си.”