Тренинг курс в Лиепая през погледа на Теменуга

Теменуга участва в тренинг курс по програмата “Еразъм+” на тема “What the **** is Youth Work”, който се проведе в Лиепая, Латвия през 2022 г.

“Еразъм+” е програма на ЕС, която дава възможност на младите хора да се обучават, докато пътуват из Европа.

1. Какво те впечатли най-много в самото място?

“Чистотата на природата и мащабът на разстоянията.

2. Какво ново научи по време на проекта?

Изключително богата и функционално полезна информация, която може да се приложи в действие както в непосредствената ми работа с деца и младежи, така и в идеите и организацията за нови проекти и дейности в бъдеще.

3. Как ще помогнат придобитите умения за твоето развитие?

Самият курс беше много мотивиращ и енергизиращ, за да продължа да работя с още повече хъс, позитивизъм и вяра към младите хора в сферата, в която съм ръководител на “Арт” школа към ЦПЛР-ОДК “Анастас Стоянов” Шумен. Вярвам, че новите знания и умения ми помагат да бъда съвременен младежки работник, който постоянно се стреми да подобрява квалификацията си, за да стои на гребена на вълната в комуникацията си с младите хора.

4. Кой беше първият ти Еразъм проект, в който участва?

“Първият ми Еразъм проект беше “Youth workers against radicalization in young people” в Ефорие, Румъния.

5. На кого би препоръчал тази програма?

“На всички, които търсят актуални и полезни методи за обучение, готови са за нови предизвикателства, обичат да пътуват и да се срещат с нови хора и разбира се, да работят върху своето личностно израстване, като излязат от зоната си на комфорт.

6. Какво послание ще оставиш на тези, които искат да пътуват ?

Бъдете смели!!! Когато изберете пътя, той се появява!!!