Фондация Подобри в Обучението Joyful Leadership

В китния Сомогивамос, Унгария, фондация Подобри премина през трансформиращо лидерско обучение Joyful Leadership, организирано от O.A.Z.A. Обучението се проведе в рамките на 7 дни, с 36 участници от различни държави, които изграждаха и развиваха своите умения и цели на лидери търсещи промяна. 

В основата на обучението Joyful Leadership се използва холистичния метод Tree of Life, разделен на пет ключови компонента, които илюстрират пътя на един лидер. Всеки един от компонентите беше подробно обяснен на участниците с цел да им помогне да поддържат мотивацията си, да разпределят задачите си ефективно и да поставят ясни цели. 

Обучението се ръководи от квалифицирани фасилитатори и използва методологиите на неформалното обучение с цел да предостави ценни уроци, които да надхвърлят традиционните подходи за лидерство. 

Филип Бърничевич, основател и президент на O.A.Z.A., беше основен фасилитатор на активностите, създавайки позитивна и стимулираща среда за учене. В проведените от него сесии, той демонстрира редица лидерски качества – като устойчивост, стратегическо мислене и емпатия. 

Лидерството не се състои в това да правиш хората щастливи, а да им доставяш стойност и да правиш живота им и самите тях по-добри. Не карайте колегите си да се чувстват като роботи!

Петър Бодуров,
председател на НПО Подобри

Едни от най-ключовите активности се проведоха от Золтан Хосшу, консултант по лидерство и фасилитатор в обучението. С богатия си опит, Хосшу вдъхнови и придаде дълбочина на обучението, която надхвърли теоретичните знания. 

Мартин Шварц, Бранко Дрляча и Хана Пишчик бяха основата в това да преведат участниците през различните компоненти на Tree of Life. Всеотдайни, отворени и толерантни, фасилитаторите създадоха среда, в която участниците да се учат, растат и да се свързват. 

Обучението Joyful Leadership в Сомогивамос послужи като тигел за фондация “Подобри” да продължи да прави положителни промени. Екипът на Подобри се завръща с новопридобити знания и умения, за да окаже положително влияние както върху фондацията, така и върху обществото. 

Какъв начин да завършим годината! Беше доста  дълга седмица, която ми позволи да размишлявам, докато научавам нови умения и неща за себе си. Но не винаги става дума за научаване на нови неща. Понякога да си припомниш неща, които вече знаеш, също може да бъде трансформиращо преживяване.

Димитър Николов,
Социални Медии Маркетинг Специалист

Неотдавна имах удоволствието да съм част от Joyful Leadership и това беше просветляващо преживяване. Семинарите за управление на времето и задачите бяха невероятно практични, предлагайки инструменти и стратегии, които лесно мога да интегрирам в ежедневието си. Въведението в Кришна Съзнанието добави уникално и замислено измерение, което подобри личностното ми израстване. Освен това цирковите активности бяха не само забавни, но и творчески начин да науча нещо за работата в екип и лидерството. Като цяло оживената атмосфера и разнообразната учебна програма на курса оставиха трайно положително въздействие върху мен.

Илия Дечков,
Маркетинг Мениджър

Обучението Joyful Leadership не беше това, което очаквах, но това, от което със сигурност имах нужда. Брилянтно изпълнено обучение – катализатор за личностно развитие. Наръчникът Tree of Life ще продължи да бъде безценен ресурс за мен.

Габриела Гергова,
Доброволец