Able Mentor Шумен.

за проекта.

Фондация „Подобри“ е главен координатор и партньор на програмата ABLE Mentor за гр. Шумен.

Основна задача на програмата ABLE Mentor е да свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит. Учениците и менторите са разпределят в екипи от по 1 ментор и 1 ученик въз основа на общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект, който може да бъде в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. В основата на ABLE Mentor е залегнала концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип, а основна цел е повишаването на знанията и уменията на учениците.

За 11 сезона, Аble Mentor е успешно осъществен в 11 града в България. За първа година стартира и в Шумен през 2018, по инициатива на фондация „Подобри“ и Общински младежки съвет Шумен. Основната идея на проекта е да вдъхнови учениците да се развиват в областта, която поискат, предоставяйки им възможност да вникнат в скритите й механизми, чрез нагледни уроци и съвети от свой личен ментор.

Резултати: За 2018-2019г. успешно завършилите двойки ученици и ментори бяха 11.

През 2019- 2020г. заявилите участие са над 30 ученици, които желаят да разгърнат потенциала си и да поемат по желания от тях кариерен път.

Категория:
Кариерно ориентиране, Личностно развитие
Партньорски организации:
Able България, Общински младежки съвет Шумен

Научих много от тази програма. Благодарение на нея написах арт проект към Община Шумен и успях да взема финансиране за моята идея.

Димана Стоянова