Зелена академия.

за проекта.

Проектът цели да въвлече деца от 3, 4, 5 и 6 клас в работилници насочени към опазването на околната среда и запознаването им с различни методи за справянето с проблема със замърсяването. „Зелена академия“ ще въвлече учениците в практически работилници, които да спомогнат разбирането на учениците за процесите, които протичат в околната среда и прякото въздействие на човека върху състоянието на природата. Проектът „Зелена академия“ цели да покаже на подрастващите колко ценна е нашата природа и да породи любов и загриженост към нея.

Работилниците и инициативите в програмата ще бъдат водени от доброволци към фондация „Подобри“, част от доброволческия екип на ZeroWaste Шумен и доброволци от Общински младежки съвет – Шумен. „Зелена академия“ се осъществява по инициатива на фондация „Подобри“ и е изцяло финансиран от Обществения борд на TELUS International.

Категория:
Устойчивост, Екология
Партньори:
Telus Internation | Community Board - Bulgaria