Archive

АРТ Тунел Шумен

Накратко за идеята. Желанието ни да подобряваме градската среда, всеки ден ни подтиква да създаваме нови и все по-значими проекти. Един от тези проекти е „АРТ Тунел Шумен“ - иновативно пространство за изложби. Той ще представлява тунел-подобна мобилна конструкция, която ще бъде достъпна за безплатно използване от голям кръг артисти, школи, училища ...