Archive

“Подобри” е новият Евродеск център на Шумен

„Евродеск“ е мрежа, създадена от Европейската комисия, като част от програмата „Еразъм+“. Основната цел на „Евродеск“ мрежата е да разпространява информация относно образованието и мобилността на младежта. Също така да консултира организации и млади хора по програмите „Европейски корпус за солидарност“ и „Еразъм+“. Мрежата се управлява от организации на национално ниво. ...