Archive

Изкуство в „тунела“

През последните три месеца на 2021 година, организирахме осем изложби в тунело-подобната контракция, предшественик на „АРТ Тунел Шумен“. Смятаме, че по този начин успяхме да утвърдим  нуждата и идеята си за изграждане на нашето алтернативно АРТ пространство. Повече информация за него може да намерите тук: https://art-tunel.podobri.org. А ето и някои от ...

“Подобри” е новият Евродеск център на Шумен

„Евродеск“ е мрежа, създадена от Европейската комисия, като част от програмата „Еразъм+“. Основната цел на „Евродеск“ мрежата е да разпространява информация относно образованието и мобилността на младежта. Също така да консултира организации и млади хора по програмите „Европейски корпус за солидарност“ и „Еразъм+“. Мрежата се управлява от организации на национално ниво. ...