Eкип.

Нашия Екип подобрители.

Петър Бодуров

Председател на УС

Моника Стефанова

Проектен мениджър

Ивайло Сакелариев

Проектен мениджър

"Подобри" е кауза, която вярвам ще покаже на всички граждани, че промяната към по-добро е възможна, стига да бъдат активни.

Петър Бодуров

"Подобри" е...

Моника Стефанова

"Подобри" е кауза, която вярвам ще покаже на всички граждани, че промяната към по-добро е възможна, стига да бъдат активни.

Ивайло Сакелариев