Евродеск

Какво цели програмата?

Евродеск е европейска мрежа от над 1200 младежки организации, източници и доставчици на информация в 35 държави. Основната цел е да разпространява информация относно образованието и мобилността на младежта, както и да консултира организации и млади хора по програмите Европейски корпус за солидарност и Еразъм+.

От 1990 г.  Евродеск предлага целенасочена информация, подходяща за младите хора относно възможностите в Европа и непрекъснато популяризира правото на всички млади хора на свободен достъп до качествена информация, насоки и подкрепа.

Какви възможности предлага Евродеск?

 • Предлагат се специфични методи за информиране и ангажиране на млади хора.
 • Силни познания в онлайн взаимодействия чрез социалните мрежи и различни ИТ инструменти.
 • Опит в осигуряване на обучение и услуги за младежта и младежките работници.
 • Почти 30 години опит с програми и възможности за мобилност за младите хора.
 • Изградена разнообразна мрежа, за да достигне до максимално повече млади хора и адаптиране към местните и национални нужди и специфики.

Евродеск в България

България е национален партньор на Евродеск мрежата от 2002г.. Националният координатор на Евродеск мрежата в България е Център за развитие на човешките ресурси. Националната Евродеск мрежа обхваща 20 точки в цялата страна, а техните адреси и контакти може да намерите на следния линк:

Кои са основните инициативи за младите хора?

Eurodesk управлява онлайн информационни инструменти, чудесен пример е Opportunity Finder, който предлага богата библиотека от европейски възможности за младите хора.

Eurodesk поддържа „Европейския младежки портал“ с многоезична и подходяща за младите информация и отговаря на хиляди запитвания от млади хора, чрез услугата за помощ „Задай въпрос“.

Всеки октомври Eurodesk организира кампания наречена „Time to Move“, като над 1000 събития се провеждат в повече от 20 европейски държави.

Eurodesk работи в тясно сътрудничество с училищата в цяла Европа, за да предостави на учениците информация за възможностите за мобилност чрез проекта Euroclasses.

 • Евродеск е създаден през 1990г.
 • Официална мрежа, подкрепяща програма Еразъм+.
 • Над 1200 мултиплаера в 35 европейски държави.
 • Над 338 000 отговорени онлайн запитвания от млади хора.
 • Достигнати 1,6 милиона души чрез дейностите.
 • Около 2300 организирани обучения за младежки работници.
 • 10,8 милиона посещения на онлайн платформите на Евродеск.
 • 25,5 милиона посещения на Европейския младежки портал.
 • 3,1 милиона приятели и последователи онлайн.

Евродеск Шумен

Ролята на фондация “Подобри” като Евродеск точка е да доставяме информация на местно ниво, да подкрепяме младите хора в желанието им да участват в програмите за мобилност, както и да реализираме събития, целящи популяризиране на програмата Еразъм+.

Регистрирай се, за да научаваш първи за възможностите