Европейски корпус за солидарност

Какво цели програмата?

Европейски корпус за солидарност предлага на младите хора възможности, с които да заявят своя глас в обществото. Те ще вземат участие в различни дейности за солидарност, които да им позволят да покажат своето отношение в полза на общностите.

Една от основните цели е да насърчава солидарността като ценност у младите хора чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа.

Европейският корпус за солидарност се стреми да дава отговор на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.

Какви възможности предлага Европейски корпус за солидарност?

Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Проект за солидарност

 • Проект „Солидарност“ е дейност за солидарност с нестопанска цел, която дава шанс на група от минимум 5 младежи да изразят солидарност. Тяхната цел е да внесат положителна промяна в своята местна общност за период от 2 до 12 месеца.
 • Младежите, които осъществяват проект за солидарност, могат да ползват подкрепата на наставник. Той е човек, който може да има опит с младежка работа, но не може да участва в проекта за солидарност, ако не е член на групата.

Доброволчески проект

 • Доброволческият проект предоставя възможност на младите хора да се включат в дейностите на различни организации. Така заедно ще допринесат за планирането и изпълнението на проекти, инициативи и кампании. Дейностите са насочени към справяне с обществени предизвикателства и търсене на решения в отговор на потребностите на местните общности.
 • С участието си в доброволчески дейности младежите трупат полезен опит, умения и компетенции за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, което повишава пригодността им за заетост и активното им гражданство.

Изисквания за участие:

 • Проектът трябва да има ясна тема, върху която да се работи.
 • Младите хора трябва да поемат инициативата да отговорят на проблемите и предизвикателствата около тях.

Продължителност: 2 до 12 месеца

Възраст: 18 – 30 години

Покрити разходи:

 • подготовка на проекти
 • изпълнение на дейности
 • оценяване
 • разпространение
 • последващи дейности
 • разходи, свързани с участието на ментор

Продължителност: 2 до 12 месеца

 Възраст: 18 – 30 години

Покрити разходи:

 • международен транспорт
 • настаняване
 • изхранване
 • джобни
 • застраховка
 • езикова подготовка

Регистрирайте се, за да научавате първи за възможностите