Действие за приобщаване DiscoverEU

Какво цели програмата?

DiscoverEU е действие по програма Еразъм+, което дава уникалната възможност на 18-годишните да пътуват из Европа за един месец. Пътувайки предимно с железопътен транспорт, младите хора откриват зашеметяващите пейзажи на Европа и нейното безкрайно разнообразие от градове. Това пътуване им дава шанс да срещнат съмишленици, да станат по-независими и уверени, както и да изследват своята европейска идентичност. Младите хора могат да се включат по време на двата кръга на кандидатстване, които се провеждат всяка година.

Чрез DiscoverEU се насърчава всеки един младеж за екологично, устойчиво и отговорно поведение. Една добра практика, която може да следват, е интегрирането на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, избор на устойчиви транспортни средства.

Какви възможности предлага Проектът за мобилност за младежи?

Всички участници получават в края Youthpass сертификат, който признава придобития образователен опит по време на неформалното обучение през този 1 месец.
Няколко основни неща, които DiscoverEU осигурява за бъдещото развитие на младежите:

  • дава възможност на младежите да научат за Европа и да открият възможности за своето бъдещо образование и избор в живота;
  • предоставяне на ценни за младежите знания, умения и компетентности;
  • насърчаване на връзката и междукултурния диалог между младежите;
  • укрепване на чувството за принадлежност към Европейския съюз;
  • вдъхновяване на младежите да възприемат устойчивото пътуване в частност и съзнанието за опазване на околната среда като цяло.

Проекти за мобилност за младежи

  • Програмата мотивира младите хора да придобият опит и самостоятелност по време на пътуването си. Така те ще опознават нови култури, които ще ги вдъхновят за бъдещи проекти, когато се върнат. 
  • DiscoverEU дава възможност на един или група до петима младежи да пътуват из Европа. Възрастовата граница обхваща младежи САМО на 18 години, но групата може да включва водач, модератор, придружаващо лице, който трябва да е пълнолетен. Той ще наблюдава и ще оказва подкрепа на участниците, за да се осигури качествен и безопасен процес на обучение по време на пътуването.

Продължителност: 1 до 30 дни

Възраст: 18-годишни

Получавате:

  • карта за пътуване, която е валидна 30 дни, в които участникът може да пътува с толкова влакове, колкото желае, от полунощ до полунощ във всеки от седемте дни за пътуване.
  • карта за отстъпка DiscoverEU с намаление за културни посещения, учебни дейности, спорт, местен транспорт, настаняване, храна и др.

Участниците ще имат възможност сами да си проектират и разработят дейностите по време на пътуването – изготвяне на програмата, маршрута, дейностите, резервиране на места за настаняване и т.н.

Регистрирай се, за да научаваш първи за възможностите