Еразъм приключението на Дея в Лиепая

Дея участва в проект по програмата “Еразъм+” на тема “Employ my abilities”, който се проведе в Лиепая, Латвия през 2022 г.

“Еразъм+” е програма на ЕС, която дава възможност на младите хора да се обучават, докато пътуват из Европа.

“За мен програмата “Employ my abilities” беше едно наистина изключително преживяване.”

1. Какво те впечатли най-много в самото място?

“Любимата ми част от програмата бяха хората. Участниците бяха мотивирани и амбициозни млади хора, които притежаваха желанието да работят върху себе си и да се развиват. “

2. Какво ново научи по време на проекта?

“Ползите от един младежки обмен се разгръщат в най-различни направления. От една страна работата по конкретната тема на проекта ми помогна да развия компетенции от огромно значение в професионален план. Като методите на обучение бяха много интерактивни и интересни – учебният процес включваше разнообразни практически занимания, в които ние самите имахме активна роля и обменяхме помежду си собствения си опит и знания.”

3. Как ще помогнат придобитите умения за твоето развитие?

“Проектът представлява едно приключение и предизвикателство към самия себе си, което допринася за личностното развитие на човек и му помага да израсне. Пътуването, опознаването на нови места, срещането на нови хора, научаването за нови култури, страни, начини на живот и мислене, общуването на чужди езици, животът в интернационална обстановка – всичко това е възможност човек да излезе от зоната си на комфорт, да разшири хоризонтите си, да открие и опознае себе си, което е много ценно, и в същото време вълнуващо.”

4. Кога и кой беше първият ти Еразъм проект, в който участва?

“Това е първият младежки обмен, в който участвам, но със сигурност няма да е последният. Определено възнамерявам да участвам в още такива проекти и за в бъдеще.”

5. На кого би препоръчал тази програма?

“Аз лично доскоро не бях запозната с възможностите, предоставяни от Erasmus+, докато не разбрах от приятели, на които съм страшно благодарна сега. Препоръчвам я на всички, които се чудят, защото преживяването си заслужава.”

6. Какво послание ще оставиш на тези, които искат да пътуват ?

“Бих препоръчала на всеки да се възползва от възможността да вземе участие в такава обменна програма поне веднъж – със сигурност няма да съжалява, по-вероятно е да се влюби в преживяването.”