Archive

Филип Стаменков за възможностите за лично развитие в нашия град

Филип Стаменков е един от успешните предприемачи на бизнес в сферата на услугите и визуалното изкуство, обединяващ страстта си към фотография, идеография и света на 2D и 3D анимация, VFX и Motion Design. В момента е част от “Младежки активисти за промяна”, работещи по изготвянето на нова младежка стратегия за ...

Зелени РеДизайнери

Фондация "Подобри" и сдружение "Общество 528" реализират проект, свързан с устойчивото мислене и опазването на околната среда като приоритет за младежите. Проблемите, свързани с всекидневното произвеждане и изхвърляне на тонове дрехи, оказват негативно влияние върху природата. Затова е изключително важно за всички хора да бъдат информирани. Критичното мислене и осъзнаването на учениците ...

Партньорство по проект с БГ Бъди активен

Тази година фондация “Подобри” за пореден път си партнира със сдружение БГ Бъди активен, този път за да вземе участие в тяхната нова програма _МЯСТО България за красива и чиста среда. Да ви припомним, през 2019, фондация “Подобри” и сдружение БГ Бъди активен си партнираха по проекта Recycle Art за изграждането ...