Партньорство по проект с БГ Бъди активен

Тази година фондация “Подобри” за пореден път си партнира със сдружение БГ Бъди активен, този път за да вземе участие в тяхната нова програма _МЯСТО България за красива и чиста среда.
Да ви припомним, през 2019, фондация “Подобри” и сдружение БГ Бъди активен си партнираха по проекта Recycle Art за изграждането на еко арт инсталация в град Шумен. По-рано, през 2017 и 2018 година изграждането на Младежката сфера в града също беше резултат на партньорството с БГ Бъди активен.

_МЯСТО България е гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства, която стартира през 2020 г. в шест града под името “Партньорство за красива и чиста среда”. Тя ще обхване Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра и се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Координатори за съответните градове ще бъдат местни граждански сдружения, които ще бъдат подкрепени с идеи, споделен опит и ресурси.

Дългосрочната програма за промяна на публичните пространства в България има за цел да увеличи гражданската активност и обществената отговорност на хората. Използвайки подхода на т.нар. Placemaking (за промяна на средата) _МЯСТО България се стреми да облагороди публичните пространства и да ги превърне в център на социалния живот в местната общност.

Проектът „Партньорство за красива и чиста среда“ има за цел да ​​разшири групата на активистите борещи се за #безотпадъци в участващите градове с до 10%. По този начин ще допринесе за намаляването на отпадъците в българските градове, увеличаване на разделното събиране и създаването на повече здравословна среда без отпадъци.