Archive

Историята на Дея

Програмата “Employ my abilities” за мен беше едно наистина изключително преживяване. Това е първият младежки обмен, в който участвам, но със сигурност няма да е последният. Аз лично доскоро не бях запозната с възможностите, предоставяни от Erasmus +, докато не разбрах от приятели, на които съм страшно благодарна сега. Определено ...
About

Shall replenish. Tree doesn’t face. There which creepeth multiply fish unto of Seed. Behold made two Rule divided. Fruit form.