Еразъм +

Преживяване, което вдъхновява и променя съдби!

Какво цели програмата?

Програмата включва развиването на умения в области, насочени към бъдещето, като борбата с изменението на климата, чистата енергия, изкуствения интелект, роботиката и други, които са от основно значение за устойчивия растеж и за сближаването на Европа.

В динамично променящото се общество, което става все по-мобилно, мултикултурно и цифрово, европейските граждани трябва да са по-добре подготвени с необходимите знания, умения и компетентности. Това е и причината програмата да насърчава неформалните методи на обучение. А какъв по-добър начин да научиш нещо, като го приложиш в практиката? Всички дейности като ролеви игри, дискусии, дебати, дейности на открито и работа в екип имат за цел да образоват чрез преживявания.

Програма Еразъм+ покрива транспортни разходи, настаняване и изхранване за целия период на мобилността.

Какви възможности предлага “Еразъм+”?

С бюджет от 26 млрд. евро “Еразъм+” за периода 2021 – 2027 г. предлага повече възможности за мобилност и сътрудничество от всякога. Фондация “Подобри” фокусира усилията си върху фасилитирането на младежки обмени и младежки тренинги.

Младежки обмен

Младежкият обмен дава възможност за период от 5 до 21 дни на групи млади хора от различни страни да живеят заедно, да общуват, да творят и да работят по общи проекти. Всеки, който желае да участва в подобно преживяване, трябва да е на възраст между 13 и 30 години. А за да бъде ръководител на група в рамките на младежки обмен – да има навършени 18 години.

Младежки тренинг

Тези проекти допринасят за професионалното развитие на младежките работници, както и на техните организации за бъдещата съвместна работа. Изключително важна е качествената младежка работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище, която проектите на Еразъм+ постигат чрез неформално и информално учене посредством дейности за мобилност.

Продължителност: 5 – 21 дни

Възраст: 13 – 30 години

Разходи

Продължителност: 2 – 60 дни

 Възраст: над 16 години

Разходи

Прочетете историята на Дея