Проект “Employ my abilities”, Латвия 2022

Програмата “Employ my abilities” за мен беше едно наистина изключително преживяване. Това е първият младежки обмен, в който участвам, но със сигурност няма да е последният. Аз лично доскоро не бях запозната с възможностите, предоставяни от Erasmus +, докато не разбрах от приятели, на които съм страшно благодарна сега. Определено възнамерявам да участвам в още такива проекти и за в бъдеще.

Ползите от един младежки обмен се разгръщат в най-различни направления. От една страна работата по конкретната тема на проекта ми помогна да развия компетенции от огромно значение в професионален план. Като методите на обучение бяха много интерактивни и интересни – учебният процес включваше разнообразни практически занимания, в които ние самите имахме активна роля и обменяхме помежду си собствения си опит и знания. Но проектът не се свежда единствено до това. Той представлява едно приключение и предизвикателство към самия себе си, което допринася за личностното развитие на човек и му помага да израсне. Пътуването, опознаването на нови места, срещането на нови хора, научаването за нови култури, страни, начини на живот и мислене, общуването на чужди езици, животът в интернационална обстановка – всичко това е възможност човек да излезе от зоната си на комфорт, да разшири хоризонтите си, да открие и опознае себе си, което е много ценно, и в същото време вълнуващо.

Любимата ми част от програмата бяха хората. Участниците бяха мотивирани и амбициозни млади хора, които притежаваха желанието да работят върху себе си и да се развиват. Това, което най-много ме изненада е колко бързо от група непознати се превърнахме в сплотен екип, в който всеки се чувстваше включен и можеше да се изразява свободно. Смея да твърдя, че завързах много близки приятелства, все още поддържам връзка с останалите участници, а с някои хора вече имаме планове да се видим отново. Бих препоръчала на всеки да се възползва от възможността да вземе участие в такава обменна програма поне веднъж -със сигурност няма да съжалява, по-вероятно е да се влюби в преживяването.