Зелена академия.

за проекта.

Проектът цели да въвлече деца от 3, 4, 5 и 6 клас в работилници насочени към опазването на околната среда и запознаването им с различни методи за справянето с проблема със замърсяването. „Зелена академия“ ще въвлече учениците в практически работилници, които да спомогнат разбирането на учениците за процесите, които протичат в околната среда и прякото въздействие на човека върху състоянието на природата. Проектът „Зелена академия“ цели да покаже на подрастващите колко ценна е нашата природа и да породи любов и загриженост към нея.

Категория:
Устойчивост, Екология
Партньори:
Telus Internation | Community Board - Bulgaria

“Зелена Академия” – 2020г.

Проект “Зелена академия” стартира през пролетта на 2020 година. Тогава успяхме да проведем три обучения и да помогнем на децата да си обособят еко кът в класната стая. За жалост с настъпването на епидемията от COVID-19и насочеността на проекта към учениците, бяхме принудени да прекратим дейностите си по проекта. По-късно през годината, съвместно с нашите партньори от ПП “Шуменско плато” организирахме акция по реновиране на инвалидната пътека на територията на парка. Пътеката е от изключително значение при осигуряването на равен достъп на хора със зрителни увреждания до природата.

“Зелена Академия” – 2021г.

С настъпването на втората вълна на вируса трябваше отново да прекратим дейностите си до лятото на 2021г., когато обаче проведохме редица събития.

Заедно с нашите вече утвърдени партньори от природен парк „Шуменско плато“ осъществихме открит урок за опазване на околната среда. Нашите приятели ни разказаха по интересен и интригуващ начин за обитателите на Шуменското плато.

С клуб Фото Лаб организирахме „Фотография сред природата“. Целта на това занятие беше да уловим кадри от природата. По този начин показахме на децата защо трябва да положим усилия  да запазим тази красота не само на снимка, но и за да можем винаги, когато поискаме да и се любуваме.

Заедно с учениците от градски ученически парламент организирахме и осъществихме възстановяването на пейките пред „Училището сред природата“, което се намира в сърцето на Шуменското плато.

Организирахме и редица по-креативни събития с летните групи по интереси от АРТ школа и експедиция „Млад археолог“. С малките художници си организирахме пленер сред природата, като запечатахме красотата ѝ в цветове, а с „младите археолози“ изработихме мозайки с глина от естествени материали.

Също така осъществихме и работилница за къщички за птици, по време на която поставихме 20 къщички, които бяха ръчно украсени с помощта на децата, участващи в работилницата. По този начин осигурихме дом за зимуващите на шуменското плато видове птици.

През есента пък си организирахме работилница за рециклиране на хартия и есенен сукулентен бар.

“Зелена Академия” – 2022г.

С настъпването на новата година, някак вирусът отстъпи и успяхме да организираме двете си най-мащабни събития.

Обучения за „Нулев отпадък“. Целта на обученията беше да запознаем малчуганите от четвъртите класове на шуменските училища с философията “нулев отпадък” и да ги научим как да компостират.Също така подарихме на училищата ни партньори по два компостера за техните нужди.

Закрихме „Зелена академия“ с финалното ни събитие – облагородяване на дендрологичната пътека на ПП „Шуменско плато“. Поставихме 25 табели, съдържащи информация за дървесните видове и почистихме пътеката от отпадъци.

Колко приятни спомени събрахме през последните две години! С тъга казваме „сбогом“ на „Зелена Академия“, като си пожелаваме да сме въздействали на всички които са участвали в обученията и работилниците!

Проектът “Зелена академия” е изцяло финансиран от TELUS България, които всяка година спонсорират социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектът „Зелена академия“ на фондация “Подобри”цели да покаже на подрастващите колко ценна е нашата природа и да породи любов и загриженост към нея.