Mладежка сфера.

за проекта.

Фондация “Подобри” е един от инициаторите и основните партньори на проекта“Младежка сфера”. Идеята възника през 2018г. , защото видяхме, че в Шумен липсваше алтернативно младежко пространство, което да събира и обединява младежите от града.

Проектът беше реализиран със задружните усилия на няколко организиации: Общински младежки съвет Шумен (на който Петър Бодуров в този период беше председател), шуменското дизайн студио “Love2Design“, фондация “Подобри”(която тогава беше още неформална структура), СД “Алдора”, както и над 50+ доброволци от различни организации, като самия проект се реализира благодарение на подкрепата на сдружение “БГ Бъди активен” и успя да пребори над 200 номинации, за да бъде сред избраните проекти и  финансиранан по конкурса “_Място – Доброволчество с въздействие” с 11 200 лв..

Планирането и изграждането на “Младежка сфера” се осъществи чрез метода ‘Placemaking“ (местосъздаване), където общността и гражданите определят функциите, мястото и визията на проекта на базата на техните потребности.

Мястото „Младежка сфера“ в момента е културно пространство и покрив за различни културни събития. За краткото си съществуване пространството е било домакин на многообразни събития; литературни четения, представяния на книги, благотворителни концерти, детски работилници, събития за кариерно ориентиране, еко академии и други. Мебелите, които се помещават, са изработени ръчно и гърбовете им са изрисувани с образи от литературни произведения.

Проектът „Младежка сфера“ получи и своето признание в третото издание на годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ, организирано от  TimeHeroes. Там Получихме приз за „вдъхновяваща практика“.

Категория:
Placemaking, Гражданска активност
Партньори:
Love 2 Design, Общински младежки съвет, БГ Бъди Активен, Алдора, БМЧК Шумен, Община Шумен

...

Емил Личев