ReBox

за проекта.

Реализацията на проекта стартира като част от дългосрочната програма _Място България на сдружение BG Бъди активен по проект „Партньорство за красива и чиста среда“. През 2020 г.  целта бе да ​​разшири групата на активистите борещи се за каузата #безотпадъци в партньорските населени места, a по този начин да допринесе за общата визия за намаляване отпадъците в българските градове, увеличаване на разделното събиране, подобряване на нивата на рециклиране  и подобряване на обществените пространства за здравословна среда без отпадъци.

ReBox успешно се вписа в целите на проекта, поставяйки началото на една успешна колаборация между НПО сектора, образователните институции и бизнеса посредством нови технологии.

През 2021 г. проектът прераства в “Партньорство за красива и чиста България” като една от целите е да се повиши нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. В края на месец март поставихме и трите инсталации за разделно събиране на пластмасови бутилки и метални кенчета. Те заработиха в трите училища-партньори на проекта – СУ “Сава Доброплодни”, СУ “Панайот Волов” и II ОУ “Д-р Петър Берон”.

Нашата цел

Проектът има за цел да мотивира и изгради устойчиви навици, свързани с опазването на околната среда. Чрез системата, която сме изградили насърчаваме разделното събиране, придавайки действителна стойност на всеки изхвърлен отпадък.

Обединявайки добри практики, свързани с рециклирането, поведенчески принципи от теорията на побутването (Cass. R. Sunstein, Nudging: A Very Short Guide, 37 J. Consumer Pol’y 583 2014)) и технологии (loT) се стремим да предложим работещо решение в тази посока.

На практика всяка бутилка или кенче пуснати в “умните” контейнери “ReBox” ще бъдат предадени за рециклиране, а със събраната сума ще се финансират еко инициативи в училищата-партньори на проекта.

Kак работи?

no-plastic-bottles (1)

Учениците събират пластмасови бутилки и метални кенчета в нашите технологични контейнери. Все отпадък бива подготвен преди да бъде изхвърлен (отпадъка се изпразва от излишни течности, след това се смачква и изхвърля).

 

recycling-truck

Училищата съвместно с наш екип проверяват, сортират и измерват повторно събрания отпадък. След това специална фирма за управление на отпадъците събира и извозва събраната суровина.

 

ecology

Събраният отпадък се предава за вторични суровини, а генерираната сума бива върната на училището за финансиране на различни еко инициативи.

Искам да съм полезен. Рециклирай ме!

В старта на кампанията всяко училище ще има възможността да облагороди част от дворното си пространство, поставяйки спортно съоръжение или  интригуваща инсталация, която да провокира разделно събиране, изрисуване на асфалтови игри на спортното игрище или друго. Така всеки ще получи равен старт в надпреварата.

„Искам да съм полезен. Рециклирай ме!“  ще тече освен в Шумен в още 6 града в цялата страна, които се включват с различни инициативи за стимулиране на гражданите да събират разделно. Получените количества пластмаса за рециклиране ще се измерват на месечна база от местната за всеки град компанията за оползотворяване на отпадъци, а в резултат от събраното количество на всеки град ще бъде подарена градска мебел, по избор на местния партньор на проекта.

За повече информация:

Категория:
Устойчивост, Гражданска активност
Партньори:
БГ Бъди Активен, Място България, Фондация Кока-Кола, Love 2 Design, Евро Импекс, СУ "Сава Доброплодни", СУ "Панайот Волов", II ОУ "Д-р Петър Берон"

Разделното събиране на отпадъците е пример за едно от многото “малки” неща, които можем да правим всеки ден, за да постигнем промяна в заобикалящата ни среда!

Петър Бодуров

kokimni

daskdasdjla