“Подобри” е новият Евродеск център на Шумен

„Евродеск“ е мрежа, създадена от Европейската комисия, като част от програмата „Еразъм+“. Основната цел на „Евродеск“ мрежата е да разпространява информация относно образованието и мобилността на младежта. Също така да консултира организации и млади хора по програмите „Европейски корпус за солидарност“ и „Еразъм+“. Мрежата се управлява от организации на национално ниво. За България това е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Тяхната отговорност е да координират и доставят информация относно програмите за мобилност директно до потенциалните потребители.

Ролята на фондация „Подобри“ като „Евродеск точка“ е да достави тази информация на местно ниво. Да помогне и подкрепи младите хора в желанието им да участват в програмите за мобилност, както и да реализира събития, целящи популяризиране а програмата „Еразъм+“.

Ако имате каквито и да е въпроси относно европейските програми за мобилност не се колебайте да се свържете с нас във Facebook, Instagram или на имейла ни!