Нулев отпадък със “Зелена Академия”

През последните няколко дни проведохме редица обучения по проект “Зелена академия”. Целта на обученията беше да запознаем малчуганите от четвъртите класове на шуменските училища с философията “нулев отпадък” и да ги научим как да компостират. За целта ни помогна невероятната Блажка Димитрова, която по интересен и интерактивен начин запозна будната шуменска младеж с принципите на нулевия отпадък:

null

Откажи се

Откажи се от нещата, които не са ти нужни!

null

Намали

Намали нещата, които използваш!

null

Преизползвай

Преизползвай всичко, което можеш!

null

Рециклирай

Изхвърляй разделно отпадъците си или помисли за креативни начини за рециклирането им!

null

Компостирай

Компостирай, използвайки домашен компостер!

Четвъртокласниците преминаха през няколко обучителни упражнения. Те трябваше да измислят иновативни начини за преизползване на различни отпадъци, за да ги спасят от това, да бъдат изхвърлени в боклука. Също така играхме на куиз и имаше много награди за всички!

В една от тези игри учениците трябваше да измислят креативни начини за преизпълване на няколко отпадъка, за да достигнат до общата ни цел – нулев отпадък. Един от тези отпадъци беше опаковка от шоколад. Ето и топ 3 отговора, които събрахме:

  1. Украса – за елха или класната стая;
  2. Апликация за часовете по изобразително;
  3. За опаковане на…

За целите на последния принцип на нулевия отпадък “компостирай”, по проект “Зелена академия” бяха закупени 6 компостера, които бяха подарени на три шуменски училища за техните нужди. По време на обученията, показахме как се използват компостерите и предоставихме наръчници по компостиране, за по-ефективното компостиране.